Ceník Regionálního muzea

Technické muzeum TATRA:


Komentované prohlídky TM:

Průvodce v ČJ (10 dní předem)                                                                            600,- Kč 

Průvodce v ČJ (2 dny předem)                                                                             800,- Kč

Průvodce AJ (10 dní předem)                                                                               800,- Kč

Průvodce AJ (min. 2 dny předem)                                                                     1 000,- Kč 

Mimořádný vstup TM + Slovenská strela (mimo otevírací dobu)                           6 000,- Kč 

 

Ceník archivních služeb TM:

Ověření původu vozidel: 

- podle podvozku                                                                                            300,- Kč / 20 Euro 

- podle motoru                                                                                                500,- Kč / 30 Euro

- podle majitele bez razítka                                                                              500,- Kč / 30 Euro 

 

Vystavení certifikátu pravosti vozidla s razítkem                                              1 700,- Kč / 70 Euro

Vystavení výpisu technických dat s razítkem                                                      500,- Kč / 30 Euro 

 

Poskytnutí kopií dokumentů a fotografií v elektronické podobě:

- pro studijní a vědecké účely                                                                                 50,- Kč/ks

- pro publikační a komerční účely                                                                          500,- Kč/ks 

 

Černobílý tisk dokumentů A4:

- jednostranně                                                                                                          5,- Kč/ks

- oboustranně                                                                                                           8,- Kč/ks

 

 Barevný tisk dokumentů A4:

 - jednostranně                                                                                                        10,- Kč/ks

 - oboustranně                                                                                                         18,- Kč/ks

 

Kroužková vazba:                                                                                                    40,- Kč/ks

Vyhledání a zpracování nedigitalizovaných dokumentů pro tisk + 35 % k základní sazbě (z celkové ceny za tisk a vazbu). Poštovné dle aktuálního ceníku České pošty.

Badatelský poplatek s účastí odborného pracovníka:                                               300,- Kč/hod. 

Vyhledávání dokumentace k samostatnému studiu:                                                300,- Kč/hod. 

Zpracování dohodnutého tématu odborným pracovníkem:                                       500,- Kč/hod.

 

Nájem Technického muzea TATRA:

Ostatní nájmy v objektu TM budou řešeny vždy individuálně se zájemcem na základě dohody s ředitelem RMK, o.p.s. 

 

 

 

Muzeum Fojtství a Lašské muzeum:


 

Poskytnutí kopií dokumentů a fotografií v elektronické podobě:

- pro studijní a vědecké účely                                                                                     50,- Kč/ks

- pro publikační a komerční účely                                                                              500,- Kč/ks

 

Tisk dokumentů A4:                                                                                                 10,- Kč/ks

 

Badatelský poplatek formou vstupného:                                                                         50,- Kč

Badatelský poplatek s účastí odborného pracovníka MF:                                                300,- Kč/hod.

Vyhledávání dokumentace k samostatnému studiu:                                                      300,- Kč/hod.

Zpracování dohodnutého tématu odborným pracovníkem:                                            500,- Kč/hod.

 

Nájem pro fyzické osoby a neziskové organizace:

Za první hodinu                                                                                                        600,- Kč

Za každou další započatou hodinu                                                                              500,- Kč

Při pronájmu na dobu delší než 5 hod. (max. 24 hod.)                                              2 000,- Kč

Při pronájmu na celé dva dny (max. 48 hod.)                                                           5 000,- Kč

Příplatek za použití kuchyně                                                                                    1 000,- Kč

Pronájem venkovních prostor Muzea Fojtství (svatební obřad, oslavy)     1 000,- Kč         

 

Nájem pro ostatní právní subjekty:

Za první hodinu                                                                                                     1 000,- Kč  

Za každou další započatou hodinu                                                                              700,- Kč

Při pronájmu na dobu delší než 5 hod. (max. 24 hod.)                                              8 000,- Kč             

Při pronájmu na celé dva dny (max. 48 hod.)                                                         10 000,- Kč

Pronájem venkovních ploch k prodeji (stánek cca 2x3m)                                           1 000,- Kč

 

Jakékoliv škody způsobené v rámci pronájmu veškerých prostor RMK, o.p.s. , budou vyčísleny zvlášť a nejsou součástí nájmu. Výše škody bude ze strany muzea vyčíslena vždy individuálně, podle konkrétního případu.

Položky nájmu jsou vyčísleny včetně 21% DPH, ostatní služby jsou osvobozeny od DPH.

Účinnost tohoto ceníku nabývá dnem 1.9.2022.
Zůstaňte ve spojení

Zde nám můžete napsat vaše postřehy, názory nebo otázky.

Kontaktní formulář

Nechte nám kontakt na vás a ozveme se vám

Kontakt

AdresaZáhumenní 367/1
Kopřivnice, 74221